Aktualności

Program Operacyjny PL04: ,,OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Firma AUDYTOR ENERGETYCZNY EDWARD KOPALA wykonała audyty efektywności ekologicznej wg Programu Operacyjnego PL04: ,,OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII" W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014, w celu obniżenie zużycia energii na ogrzewanie i produkcję c.w.u. oraz uzyskanie dofinansowania dla budynków: Szpital w Kołobrzegu, Szpital w Dębnie, Urząd Gminy w Świerznie, Zespół Szkół w Świerznie, Przedszkole w Świerznie, Urząd Gminy w Wierzchowie, Zespół Szkół w Wierzchowie, Zespół Szkół w Świerczynie. Programa Operacyjny PL 04 został utworzony na podstawie MEMORANDUM OF UNDERSTENDING w sprawie wdrożenia Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 podpisanego pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtenstein, Królestwem Norwegii a Rzeczpospolita Polską.

2013-08-23 14:41

Witamy w serwisie audytor-energetyczny.pl

Nowy serwis został tak zbudowany bu dostarczać Państwu bieżących informacji z zakresu audytingu energetycznego. Dla inwestorów ze Szczecina oraz całego kraju przedstawiamy nasza ofertę, realizacje i doświadczenia. Zapraszamy do lektury serwisu.

2011-03-15 10:11

Premie termomodernizacyjne wciąż aktualne

Inwestorowi przysługuje premia termomodernizacyna na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, jeżeli z audytu energetycznego  wynika, że spełnione są  wymagane ustawo warunki.

2011-03-15 10:11

Nowa, szersza oferta audytorska

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru kart audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

2011-03-15 10:10 więcej »

Kolejna realizacja dla dla jednego z największych regionalnych zarządców nieruchomości.

Wykonałem dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Prawobrzeże" sp. z o.o. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Śląska 51, audyty energetyczne dla budynków położonych w kwartale nr 40 przy ul. Śląskiej w Szczecinie w celu wykorzystania pomocy finansowej udzielanej w ramach: Poddziałania 6.6.1 p.n. ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2011-03-15 10:10
Audytor Energetyczny mgr inż. Edward Kopala 71-253 Szczecin, ul. Akacjowa 16, tel. kom. 608 45 35 60, tel. 091 4870 510

© 2010-2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone