Akty prawne, źródła, warto przeczytać...

Audyty efektywności energetycznej - akty prawne

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru kart audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. nr 183, poz. 1142)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej.

  • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Monitor Polski z 11 stycznia 2013 r.)

  • odsłon: 60963 | aktualizowano: 2014-05-27 14:50 |
    Audytor Energetyczny mgr inż. Edward Kopala 71-253 Szczecin, ul. Akacjowa 16, tel. kom. 608 45 35 60, tel. 091 4870 510

    © 2010-2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone