Oferta

Audyt Efektywności Energetycznej

Audyt Efektywności Energetycznej jest to opracownie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

2013-01-04 16:45 więcej »

Świadectwo energetyczne

Świadectwa energetyczne - certyfikaty charakterystyki energetycznej budynku i projektowane charakterystyki energetycznej są wykonywane przez moją firmę Audytor Energetyczny Edward Kopala dla inwestorów ze Szczecina, województwa zachodniopomorskiego oraz całego kraju  od pierwszych dni wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej tj. od 1 stycznia 2009r.

2011-03-15 09:58 więcej »

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowany i budowany budynek powinien być energooszczędny.

Projektowna charakterystyka energetyczna budynku opracowywana jest na etapie projektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno budowlany powinien zawierać Projektowaną Charakterystykę Energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie  z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej.

2011-03-15 10:00 więcej »

Audyt energetyczny budynku

Nasze wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie audytów termomodernizacyjnych jest gwarancją dla inwestora, że zlecone audyty zostaną wykonane w terminie , zgodnie z zapisami Ustawy i otrzymają pozytywną weryfikacje w Banku Gospodarstwa Krajowego.

2011-03-15 09:53 więcej »

Audyt remontowy

Audyt remontowy to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Stanowi założenia do projektu budowlanego.

2011-03-15 10:02 więcej »

Audyt energetyczny źródła ciepła

Audyt energetyczny źródła ciepła wykonuje się dla lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to żródło budynkiem lub źródłem ciepła zaopatrującym więcej niż jeden budynek.

2011-03-15 10:22
Audytor Energetyczny mgr inż. Edward Kopala 71-253 Szczecin, ul. Akacjowa 16, tel. kom. 608 45 35 60, tel. 091 4870 510

© 2010-2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone