Oferta

Świadectwo energetyczne

Świadectwa energetyczne - certyfikaty charakterystyki energetycznej budynku i projektowane charakterystyki energetycznej są wykonywane przez moją firmę Audytor Energetyczny Edward Kopala dla inwestorów ze Szczecina, województwa zachodniopomorskiego oraz całego kraju  od pierwszych dni wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej tj. od 1 stycznia 2009r.

Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Świadectwo charakterystyki  energetycznej jest ważne 10 lat.

Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednia wartością referencyjną.

Wykonujemy świadectwa energetyczne - certyfikaty charakterystyki energetycznej i projektowane charakterystyki energetyczne dla mieszkań, budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych, szpitali, budynków o skomplikowanych kształtach, zróżnicowanym przeznaczeniu, również wyposażonych w systemy chłodzenia i wentylację mechaniczną w Szczecinie oraz w całym kraju.

 

Jakie są korzyści z wykonywania świadectw energetycznych?

 • stanowią nowe źródło oceny jakości i wartości rynkowej budynku lub lokalu,
 • stanowią obiektywną ocenę cech energetycznych budynków, ich wyodrębnionych części i lokali mieszkalnych,
 • dają pełną świadomość jakości energetycznej budynków i lokali dla właścicieli, nabywców i najemców,
 • motywują do projektowania i budowy budynków energooszczędnych,
 • są motywacją do termomodernizacji budynków istniejących,
 • są rynkowym narzędziem stymulowania oszczędności energii w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Jakie budynki nie wymagają sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym 50 kWh/m2/rok,
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2.
odsłon: 12444 | aktualizowano: 2014-05-27 14:54 |
Audytor Energetyczny mgr inż. Edward Kopala 71-253 Szczecin, ul. Akacjowa 16, tel. kom. 608 45 35 60, tel. 091 4870 510

© 2010-2022 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone